e-commerce

September 12, 2019

จัดการข้อมูลสินค้าซ้ำซ้อนด้วย ‘Product Similarity Search’

“การใส่ข้อมูลสินค้าซ้ำ” เป็นปัญหาที่มักจะพบในระบบ e-Commerce โดยเฉพาะเมื่อมีฐานข้อมูลสินค้าขนาดใหญ่ หรือมีวิธีการเพิ่มข้อมูลในระบบหลายแบบ หรือมีผู้ที่มีสิทธิ์ใส่ข้อมูลหลายคน
March 6, 2019

‘Monolithic Commerce’ ในวันที่กำลังจะกลายเป็นเสาหินล้าสมัย

ในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ Monolithic Architecture เป็นสถาปัตยกรรมการออกแบบและพัฒนาระบบ ซอฟท์แวร์ และเว็บ Application ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในองค์กรต่าง ๆ ในการนำไปพัฒนาสร้างแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ จนประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก
February 20, 2019

ส่องโรดแมป Digital Payment ฉบับประเทศไทย ปรับฐานภาคการเงินรับค้าออนไลน์

ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่ยุค Digital Transformation ได้อย่างประสบความสำเร็จ คงไม่สามารถอาศัยเพียงความตื่นตัวของภาคเอกชนหรือภาครัฐเป็น “ธงนำ” เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญอีกมากมาย
November 29, 2018

3 กลยุทธ์ 5 เคล็ดลับการตลาด ‘O2O’ สู้สงครามค้าปลีกแบบไร้ขอบเขตจากจีน

แนวคิด “การค้าปลีกแบบไร้ขอบเขต” (Unbounded Retail) เป็นการวางอนาคตให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าปลีก เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมความเจริญในอุตสาหกรรมการค้าปลีกแล้ว ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตอีกด้วย