Customer Journey

June 26, 2019

เบื้องหลังความสำเร็จ ‘Customer Experience’ องค์กรอื่นทำอะไรในสิ่งที่เราไม่ได้ทำ?

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจทุกแห่งไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ ล้วนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Customer Experience ที่ไม่ต่างกัน แต่เคยมีใครสงสัยบ้างหรือไม่ว่า ทำไมบริษัทแต่ละแห่งจึงประสบความสำเร็จในการส่งมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้ไม่เท่ากัน