Product Centric

May 29, 2019

เทคนิคสร้างองค์กรให้กลายเป็น ‘Customer Centric’ เพื่อมัดลูกค้าให้อยู่กับแบรนด์

ถ้าจะหันไปถามนักการตลาดไม่ว่ารุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ หรือแม้แต่รุ่นลายคราม ถึงกลยุทธ์การสร้างความสำเร็จให้กับแบรนด์ แน่นอนว่าคำตอบที่แทบทุกคนต้องพูดออกมาเหมือนกัน นั่นคือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) เพื่อมัดใจพวกเขาให้อยู่กับแบรนด์ตลอดไป