parallax background

ขาลงของ API-Based? กับการก้าวขึ้นมาของ “DXP” คลื่นลูกใหม่ใน Digital Commerce

สิ่งสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจให้ยืนหยัดอยู่ได้ในยุค Digital Commerce ดังเช่นปัจจุบันย่อมหนีไม่พ้นการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกและการได้ล่วงรู้ถึงเทรนด์ว่า มีอะไรที่กำลังจะมา หรืออะไรที่กำลังจะไป เพื่อให้สามารถวางแผนการตลาดรับมือได้ก่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

Gartner เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก ในการออกรายงานการวิเคราะห์ที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และผลกระทบของเทคโนโลยีเหล่านี้

โดยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา Gartner ได้ตีพิมพ์รายงานฉบับใหม่ “Hype Cycle™ for Digital Commerce, 2022” ซึ่งมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของคลื่นลูกใหม่ในระบบการค้าดิจิทัล หรือ Digital Commerce ไว้อย่างน่าสนใจ

 

 

ประเด็นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่ Gartner ระบุไว้ในรายงาน คือ การค้นพบว่าระบบ Digital Commerce ที่ใช้ API-Based กำลังอยู่ในช่วง “ขาลง” และต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างหนัก ซึ่งสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับ Headless-Based Commerce สถาปัตยกรรม e-Commerce ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

Gartner ชี้ว่า Digital Commerce ที่ใช้ API-Based มีอัตราการเข้าถึงแค่ระหว่าง 5-25% เท่านั้น และอาจยังต้องใช้เวลานานถึง 5 ปี ถึงจะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ และสามารถสร้าง Productivity ได้อย่างเต็มรูปแบบ ผิดกับ Headless Commerce ที่เวลานี้สามารถเดินไปถึงจุดนั้นได้แล้ว

พร้อมกันนี้ Gartner ยังได้ประกาศเทคโนโลยีเกิดใหม่นั่นคือ Digital Experience Composition หรือ DXC ซึ่งเป็นการทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมแบบแยกส่วน หรือ “ไร้หัว” (Headless-Based) มี  Stack ที่หลากหลาย เช่น CMS, CRM, PIM, DAM, ERP และระบบแบ็กเอนด์อื่นๆ ภายในองค์กร แต่สามารถเชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกันได้ โดยผ่านการเชื่อม API ไปยังส่วนที่ต้องการและนำข้อมูลกลับมาประมวลผลเพื่อใช้งาน ทำให้นักการตลาดสามารถสร้างประสบการณ์ดิจิทัลใหม่ ๆ โดยใช้แหล่งที่มาของเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรได้อย่างหลากหลาย

DXC อาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ Gartner เพิ่งประกาศออกมา ทำให้หลายคนยังไม่คุ้นหู แต่ความจริงต้องบอกว่า ช่วง 3-4 ปีก่อนหน้านี้มีผู้นำเทคโนโลดีดังกล่าวมาพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดของตัวเองจนประสบความสำเร็จมาแล้วหลายราย เช่น Commercetools, Uniform และ Occtoo โดยเราเรียกรูปแบบเครื่องมือของบริษัทเหล่านี้ว่า Experience  Data Platform หรือ DXP นั่นเอง

Kelly Goetsch ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Commercetools ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการประกาศของ Gartner ไว้ในบทความ Why is Gartner so excited by new digital commerce waves? ว่า DXC เกิดขึ้นเพื่อรองรับการประสานประสบการณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย ในสิ่งแวดล้อมที่ ‘ไร้หัว’ (Headless-Based) และการทำงานที่สามารถแยกส่วนได้  ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ต่อยอดมาจากการให้บริการ Front end as a service (FEaaS) หรือ ‘Visual Page Builders’ ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถตั้งค่าประสบการณ์ดิจิทัล และส่งต่อให้กับผู้ใช้ทางธุรกิจสำหรับการจัดการแบบวันต่อวันในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีโค้ด ซึ่งนี่ก็เป็นหลักการสำคัญที่เราใช้พัฒนา Commercetools

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ถือเป็นการเปลี่ยนเกมจากที่เดิมผู้จัดจำหน่ายจะเสนอขายผลิตภัณฑ์แบบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันตามสิ่งที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุด และทำให้พวกเขามีอำนาจต่อรองสูงสุด ไปสู่การให้บริการที่มีความยืดหยุ่น และมีการแยกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกที่เหมาะสมและมีอิสระในการปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

การติดตั้งระบบแบบเป็นกลุ่มเดียว กำลังจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่มีการแยกขั้นตอนการค้าออกเป็น Component แล้วสามารถประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ตามต้องการ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน ทำให้กับบริษัทหลายพันแห่งสามารถปรับเปลี่ยนได้มากขึ้น และการดำเนินงานแบบนี้ ก็ยังสอดคล้องกับทิศทางของโลกปัจจุบัน”

Goetsch ยังย้ำว่า การที่ Gartner สร้างบริบทและกรอบการทำงานดังกล่าว จะช่วยให้เราก้าวไปสู่รูปแบบการค้าที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้เรามีอิสระมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต ซึ่งโดยส่วนตัวของเขาแล้ว ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะที่พอสรุปได้ดังนี้

 

Monolithic (DXP)
ยุคสมัย เก่า ใหม่
ความยืดหยุ่น ไม่มีความยืดหยุ่น ยืดหยุ่นและประกอบได้
แพลตฟอร์ม ทำงานบนเซิฟเวอร์ ทำงานบนคลาวด์
ความสามารถในการ Integrate ทำได้ยาก ยกเว้นว่าจะใช้เครื่องมือของผู้จำหน่าย ใช้ API
โมเดลการออกแบบ  สำหรับโมเดลการค้าที่ค่อนข้างตายตัว ปรับเปลี่ยนไม่ได้ที่ใช้ในอดีต เป็นโมเดลทางการค้าสำหรับปัจจุบันและอนาคต

 

โดยปัจจุบันมีบริษัทหลายแห่งที่ขับเคลื่อน DXC เช่น Virtual Identity, Algolia, AWS, Cloudinary รวมถึง Amplience และ EPAM Systems ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ มีบริษัทจำนวนไม่น้อย เช่น River Island, Boohoo, MOO, Mars, Costa Coffee และ Halfords ที่ใช้ประโยชน์จาก DXP ได้อย่างมากมาย

อย่างไรก็ตาม Goetsch ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวของ Gartner เป็นเพียงอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาทางเทคโนโลยีเท่านั้น ในอนาคตเรายังมีอีกหลายวิธีในการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบและช่วยพัฒนากิจกรรมการค้าทางดิจิทัล ซึ่งการพัฒนาทุกอย่างมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสมอ