September 1, 2022

ขาลงของ API-Based? กับการก้าวขึ้นมาของ “DXP” คลื่นลูกใหม่ใน Digital Commerce

สิ่งสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจให้ยืนหยัดอยู่ได้ในยุค Digital Commerce ดังเช่นปัจจุบันย่อมหนีไม่พ้นการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกและการได้ล่วงรู้ถึงเทรนด์ว่า มีอะไรที่กำลังจะมา […]