parallax background

มารู้จักกับ Schema หัวใจของ Adobe Experience Platform

Adobe Experience Platform (AEP) เป็นแพลตฟอร์มช่วยแปลงข้อมูลจากหลายช่องทางเพื่อสร้าง Unified Profile ของลูกค้า ทำให้เราสามารถนำไปสร้างประสบการณ์เฉพาะตัวให้กับลูกค้าแต่ละคนได้ และสามารถส่ง Offer ต่างๆ ที่เหมาะสมในหลากหลายช่องทาง

ตัวอย่างการใช้งานจริง สมมติลูกค้าคนหนึ่งมีสถานะเป็น Gold Tier ลูกค้าคนนี้เลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ แต่ไม่ได้กดซื้อหลังจากเอาเข้ามาในตะกร้าสินค้า เราสามารถนำข้อมูลส่วนของสถานะ Gold Tier ที่มาจาก CRM และการทิ้งสินค้าไว้ในตะกร้าซึ่งเป็นข้อมูล Online Behaviour ไปรวมใน AEP เพื่อที่จะสร้าง Offer แนะนำโปรโมชั่นสำหรับ Gold Tier และสินค้าที่ลูกค้าทิ้งไว้ในตะกร้า รวมทั้งสามารถนำเสนอ Offer นี้ให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อที่ร้านค้าจริงได้เช่นกัน

แต่ก่อนจะใช้ AEP ทำในสิ่งที่กล่าวมาได้ เราจะต้องสร้าง  Real-time Customer Profile ให้ได้เสียก่อน

และก่อนจะสร้าง Real-time Customer Profile ได้ ก็ต้องเริ่มจากทำความเข้าใจกับคอนเซ็ปต์ในการเก็บข้อมูลบน AEP

โครงสร้างข้อมูลที่เป็นแกนหลักของ AEP เรียกว่า Schema ตั้งอยู่บนพื้นฐานของโมเดลที่ชื่อว่า Experience Data Model (XDM) ซึ่งเป็นระบบที่ Adobe สร้างขึ้นมาเอง การนำข้อมูลขึ้นไปเก็บบน AEP เริ่มจากการสร้าง Schema ที่เหมาะสมกับข้อมูล และสร้าง Dataset จาก Schema นั้น เมื่อมี Dataset แล้ว เราจะสามารถนำข้อมูลเข้าไปเก็บใน Dataset ได้ และข้อมูลใน Dataset จะถูกนำไปใช้เป็น Real-time Customer Profile ได้เมื่อทำในขั้นตอนที่จะกล่าวถึงต่อไปในบทความนี้

Schema คืออะไร

Schema คือสิ่งที่อธิบายโครงสร้างของข้อมูล เช่น Schema สำหรับการเก็บข้อมูลบุคคล อาจจะมีการระบุว่าต้องประกอบไปด้วยชื่อจริง นามสกุล วันเกิด เป็นต้น ซึ่งการกำหนด Schema ของแต่ละข้อมูล จะช่วยให้ข้อมูลมีมาตรฐาน และสามารถนำไปใช้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกัน

ข้อมูลที่จะเก็บใน Schema แบ่งเป็น 3 ประเภท

  • Record ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น attribute เช่น ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
  • Time-series ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการกระทำที่เกิดในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ข้อมูลการซื้อสินค้า
  • Ad-hoc เป็น Schema ที่สร้างมาเพื่อใช้สร้าง Dataset เดียว เช่น การอัพโหลดไฟล์ประเภท csv ขึ้นไปเก็บบน AEP

องค์ประกอบของ Schema คือ Class หลัก รวมกับ Field Group อื่นๆ ตั้งแต่ 0 Field Group ขึ้นไป

Class + Schema Field Group* = XDM Schema

ก่อนจะอธิบายว่า Class หรือ Field Group คืออะไร จะต้องเริ่มจากการอธิบาย Field ก่อน

Field คือ building block พื้นฐานของ Schema ที่เป็นตัวแทนของ single attribute ตัวอย่างเช่น ชื่อจริง อาจจะเก็บใน Field ที่ชื่อว่า firstName มีประเภทของข้อมูลเป็น String

เราสามารถนำ Field หลายอันไปประกอบเป็น Data Type ได้ เช่น เราสร้าง Data Type ที่ชื่อว่า personName จาก Field ที่ชื่อว่า firstName กับ lastName

และเราสามารถนำ Field กับ Data Type ไปสร้างเป็น Field Group ได้ Field Group ที่ถูกสร้างจะสามารถนำไปใช้กับ Schema อื่นๆ ได้

AEP เตรียม Class มาตรฐานสำหรับการสร้าง Schema คือ XDM Individual Profile สำหรับ Record และ XDM ExperienceEvent สำหรับ Time-series

Identity

เนื่องจาก Schema มีหลายแบบ และแต่ละ Schema ก็สามารถนำไปสร้าง Dataset ได้อีกไม่จำกัด ก่อนจะนำข้อมูลไปใช้เป็น Real-time Customer Profile จะต้องกำหนดสิ่งที่เรียกว่า Identity โดย Identity คือ Field หนึ่งใน schema ที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ CRM ID หรือ Experience Cloud ID

ข้อมูลจาก Dataset ที่แตกต่างกันสามารถเชื่อมโยงกันได้เพื่อสร้าง unified profile จากการ map ระหว่าง Identity

 

 

หลังจากที่เรากำหนด Field ทั้งสำหรับสร้าง Schema เสร็จแล้ว จะต้องกำหนด Identity และ Required Field ด้วย เมื่อสร้าง Schema เสร็จ เราสามารถทำให้ Schema นี้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับ Real-time Customer Profile ได้โดยการเลือกให้เป็น Profile Enable

ในขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราได้ Schema แล้ว เราสามารถสร้าง Dataset จาก Schema นั้น และนำข้อมูลใส่ใน Dataset ข้อมูลนั้นผ่านช่องทางต่างๆ

ในกรณีที่ Schema นั้นถูกกำหนดให้เป็น Profile Enabled ข้อมูลใน Dataset ที่สร้างจาก Schema นั้นก็จะถูกนำเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของ Real-time Customer Profile แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ Profile Merge Rule ที่เราเลือกใช้ด้วย

สรุปอีกครั้งสำหรับการสร้าง Schema สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาคือ

  • เราจะเก็บข้อมูลประเภทใด และเลือก Class ที่เป็นพื้นฐานของ Schema ให้ถูกต้อง
  • เราจะเก็บข้อมูลใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเลือก Field Group เพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่ต้องการเก็บเพิ่ม หรือถ้าจำเป็นก็สร้าง Field ขึ้นมาใหม่
  • ระบุ Identity ของ Schema และกำหนด Required Field
  • เลือกว่าจะใช้ Schema นี้เป็นข้อมูล Profile หรือไม่

Reference: Adobe

Methus Bhirakit 
Senior Technical Consultant