Digital Update

April 19, 2019

‘ปริญญา’มาทีหลัง?? อีกไม่กี่ปี AI จะเปลี่ยนโฉมหน้า ‘งาน’ ไปแบบสิ้นเชิง

ภายใน 5-10 ปีข้างหน้า AI จะเปลี่ยนโฉมหน้า “งาน” […]
September 11, 2018

‘เพนตากอน’ทุ่ม 2 พันล้านเหรียญ วิจัย AI สามารถสื่อสาร-เข้าใจเหตุผลเสมือนมนุษย์

กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ประกาศทุ่มเงินก้อนโตกว่า 2 พันล้านเหรียญ วิจัยและพัฒนา "เอไอ" ในช่วง 5 ปีข้างหน้า สร้างปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสื่อสารและเข้าใจเหตุผลเสมือนมนุษย์