คุณได้ไปต่อ! อนาคตเทคโนโลยีสั่งงานด้วยเสียง ยังไปได้อีกไกล

Adobe เผยอนาคตเทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียง หรือ Voice Assistant ยังมีแนวโน้มไปได้อีกไกล หลังสำรวจพบยอดขายและการใช้งานเพิ่มแบบก้าวกระโดดถึง 103%