“แบงก์ชาติ” ไฟเขียวธนาคารให้บริการ “ดิจิทัลไอดี” ยืนยันตัวตน

"แบงก์ชาติ" ไฟเขียวธนาคารพาณิชย์เปิดบริการระบบ "Digital ID" ให้ลูกค้า ยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

ครม.เห็นชอบร่าง “พ.ร.บ.ดิจิทัลไอดี” เปิดทางยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือ

ครม. เห็นชอบในหลักการร่าง "พ.ร.บ.ดิจิทัลไอดี" ตั้งคณะกรรมการควบคุมการพิสูจน์-ยืนยันตัวตนของประชาชน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์-โทรศัพท์มือถือ