GSMA แนะไทยเปิดเสรีข้อมูลข้ามแดน หนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

GSMA แนะไทยเปิดเสรีข้อมูลข้ามแดน พร้อมวางมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล หลังดันจีดีพีโลกโตกว่า 10% มูลค่า 91 ล้านล้าน