“Anja Hendel” ผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจนำ Porche ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

เรากำลังผสาน 70 ปี ของยนตรกรรมแบบดั้งเดิม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของวันข้างหน้า เพื่อสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า 'วิศวกรรมขั้นถัดไปของเยอรมัน'